در این پست میخواهیم نحوه ی افتتاح حساب در ترکیه برای افراد مقیم و غیر مقیم راشرح دهیم....