سلام
دوست عزیز
در برنامه ایی که شما استفاده میکنید از کتابخانه ایی استفاده میکنه
...