اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

انجمن ها

Collapse

انجمن ها تاپیک نوشته آخرين نوشته
اخبار و اطلاعیه ها
تاپیک: 1 نوشته: 1
آخرين نوشته: تفكيك
1 1
behzad-jn
تفكيك
بوسیله behzad-jn
رزبری پای (رسپبری پای) raspberry pi
رزبری پای
تاپیک: 0 نوشته: 0
0 0
رزبری پای
تاپیک: 1 نوشته: 1
1 1
رزبری پای
تاپیک: 0 نوشته: 0
0 0
سیستم عامل های رزبری پای
تاپیک: 0 نوشته: 0
0 0
مشکلات و خطاهای رزبری پای (رسپبری پای)
تاپیک: 0 نوشته: 0
0 0
میکـروکنتـرلـرهـا
تاپیک: 6 نوشته: 6
آخرين نوشته: آموزش کامپایلر iar
6 6
amir_yazdi
آموزش کامپایلر iar
بوسیله amir_yazdi
بخشها:
ATMEL-Series (0/0)
NXP-Series (1/1)
آموزش (1/1)
تاپیک: 8 نوشته: 46
آخرين نوشته: تایمر watch dog
8 46
noyasystem
تایمر watch dog
بوسیله noyasystem
تاپیک: 6 نوشته: 27
6 27
تاپیک: 2 نوشته: 2
2 2
الکترونیک
تاپیک: 2 نوشته: 14
2 14
تاپیک: 0 نوشته: 0
0 0
تاپیک: 0 نوشته: 0
0 0
کتب و جزوات آموزش بخش الکتـرونیـک
تاپیک: 4 نوشته: 4
آخرين نوشته: ديجيتال
4 4
behzad-jn
ديجيتال
بوسیله behzad-jn
برق
تاپیک: 0 نوشته: 0
0 0
تاپیک: 1 نوشته: 1
1 1
تاپیک: 4 نوشته: 11
آخرين نوشته: آموزش گام به گام plc
4 11
behzad-jn
آموزش گام به گام plc
بوسیله behzad-jn
بخشها:
PLC (3/10)
کتب و جزوات آموزش بخش برق
تاپیک: 1 نوشته: 1
1 1
barghjo
آموزش رایگان برق صنعتی
بوسیله barghjo
تاپیک: 3 نوشته: 10
3 10
کامپیوتر
تاپیک: 9 نوشته: 9
9 9
بخشها:
تاپیک: 6 نوشته: 8
6 8
کتب و جزوات آموزشی بخش کامپیوتـر
تاپیک: 7 نوشته: 7
7 7
موضوعات عمومی
تاپیک: 133 نوشته: 145
آخرين نوشته: ویزای کانادا
133 145
rasfar
ویزای کانادا
بوسیله rasfar
صبر کنید ..
X